Top Strefa

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku i stajemy się nowoczesnym rozwiązaniem dla kanału tradycyjnego. Współpracując z producentami i przedsiębiorcami indywidualnymi budujemy silną alternatywę wykorzystującą potencjał rynku tradycyjnego. Profesjonalnie wspieramy zarządzanie sprzedażą, promując produkty markowe i unifikując standardy ekspozycyjne. Dzięki wspólnym, jednolitym działaniom stajemy się silnym, ciekawym partnerem dla producentów w generowaniu wartości dodanej sprzedaży.

Jesteśmy kluczowym ogniwem w łańcuchu relacji producenci – przedsiębiorcy indywidualni

Podstawowym założeniem Top Strefy jest wzajemna współpraca i osiąganie wspólnych korzyści. Zapewniamy więc prostą formę współdziałania opartą o przejrzyste porozumienia. Budujemy relacje partnerskie w oparciu o zadowolenie.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami:
tel. +48 501 313 821
tel. +48 513 175 112
biuro@topstrefa.pl